Velkommen til La Leche League Danmark

La Leche League er en international non-profit og non-sekterisk organisation, dedikeret til at formidle uddannelse, information, mor-til-mor støtte og opmuntring til familier, der gerne vil amme.

La Leche League Danmark arbejder hele tiden på at sikre ammecaféer nær dig og omkring hver ammecafe skabes der hurtigt en af familier, der alle søger fælleskabet og støtten til amning og det forældreskab der følger La Lache Leagues filosofi.

Vil du med til ammecafé?

La Leche League Danmark er en non-profit organisation, som udelukkende støttes økonomisk af private via medlemskaber og donationer.

Har du lyst til at støtte vores arbejde ved at blive medlem?

Welcome to La Leche League Denmark

La Leche League is an international non-profit and non-sectarian organization dedicated to providing education, information, mother-to-mother support and encouragement to families who want to breastfeed.

La Leche League Denmark is constantly working to ensure breastfeeding cafes close to you and around every breastfeeding café, a small group of families, who all seek the community and support for breastfeeding and the parenthood, follow the La Lache League philosophy.

Want to join a breastfeeding café?

La Leche League Danmark is a non-profit organisation which is supported solely by private memberships and donations.

Would you like to support our work by joining LLL DK as a member?