Støt os!

Hjalp vi dig? Du kan også hjælpe os!

Vi er en registreret velgørenhedsorganisation. Vores leaders er ubetalte frivillige, der gør dette arbejde, fordi vi føler stærkt for at støtte ammende familier. Selv vores administratorer er frivillige. Vi tilbyder gratis ammevejledning til familier som søger hjælp, men det koster os tid og penge.

Sådan hjælper du med en donation af penge

Du kan hjælpe vores arbejde ved at donere eller blive medlem. Medlemskab af La Leche League koster 150 kroner pr. Kalenderår. Dine medlemsafgifter eller donation, vil hjælpe med at finansiere uddannelse nye Leaders, køb af speciallitteratur, nye publikationer, reklame, rejseudgifter og kontorartikler.

Du kan støtte os økonomisk ved at:
– Give en donation via MobilePay, send til 21910477
– Deltage i et af vores møder og donere eller blive medlem
– Bliv medlem

Sådan hjælper du med en donation af tid
Fordi vi selv er frivillige, kan vi altid bruge hjælp til at holde vores lokale grupper kørende og udvide vores ressourcer. Vi har brug for hjælp til at skaffe og klargøre lokaler til møder og rydde op, når vi er færdige. Vi har brug for hjælp til at holde styr på deltagelse, styre vores bibliotek og mange andre opgaver. Hvis du er interesseret, vil vi gerne høre fra dig. Send os venligst en mail her.

Du kan også støtte os på andre måder
… anbefale os til gravide og ammende familier
… dele vores Facebook-side med andre interesserede familier
… fortælle din læge og sundhedsplejerske om os

Tak for din støtte!

 

Hvorfor medlemskab?

La Leche League Danmark er en non-profit organisation, som udelukkende støttes økonomisk af private via medlemskaber og donationer.

Har du lyst til at støtte vores arbejde ved at blive medlem?

Som medlem får du adgang til vores bibliotek, som udlåner bøger om amning og forældreskab til medlemmer samt slyngetek, hvor du kan låne og prøve bæreredskaber. 

For at blive medlem, udfyld formularen herunder.

Vi takker for din støtte!

Dit medlemskab er med til at betale for indkøb af bøger til udlån i biblioteket, trykt materiale til gratis udlevering samt at dække diverse udgifter til fx website.

En mindre del af pengene går direkte til organisationsomkostninger i Future Areas in Europe, den afdeling af LLLI som LLL DK hører under, og bruges til udgifter til uddannelse af nye Ledere foruden administrative omkostninger.

Medlemskab gør det muligt for La Leche League International at fortsætte sin mission med at formidle information og støtte til ammende mødre overalt i verden.

Uden økonomisk støtte fra vores medlemmer ville La Leche League ikke være i stand til at yde denne vigtige mor-til-mor støtte.

Bliv medlem af La leche League Danmark.

Vi takker for din interesse for medlemskab af La Leche League Danmark.

Som medlem har du mulighed for at låne bøger fra vores bibliotek samt bæreredskaber via vores slyngeteker rundt om i landet.

Vi venter i øjelikket på dansk bankkonto og håndterer derfor nye medlemskaber via privat mobilepay. Vi håber på forståelse for dette.

Hvis du ønsker at være medlem, beder vi dig udfylde alle felter i kontaktformularen her på siden, og derefter overføre beløbet til La Leche League Danmarks formand Cecilie via mobilepay: 21910477 . 

Medlemskabet koster 150 dk årligt.

Meddelelsen på overførslen skal være: ”LLL – Medlemskab”.

Skulle du have lyst til at donere yderligere beløb, kan det gøres via samlet overførsel med meddelelsen “LLL – Medlemskab og donation”.

Bliv medlem

15 + 11 =

Support us!

Did we help you? You can also help us!

We are a registered charity. Our Leaders are unpaid volunteers who do this work because we feel strongly about supporting breastfeeding families. Even our administrators are volunteers. We offer free breastfeeding counselling to mothers seeking help, but this costs us time and money.

How to help with a donation of money

You can help our work to continue by making a donation or becoming a member. La Leche League memberships costs 150 kroner per calendar year. Your membership fees or donation will help to finance training Leaders, purchase of specialist literature, new publications, publicity, travel costs and office supplies. 

You can support us financially by:

  • Making a donation via MobilePay, sending to 21910477 
  • Attending one of our meetings and making a donation or becoming a member
  • Becoming a member

How to help with a donation of time
Because we ourselves are volunteers, we could always use some help to keep our group going and also to expand our resources. We need help such as setting up rooms for meetings and cleaning up after we are done. We need help with keeping track of attendance, managing our library and many other tasks. If you are interested and able to offer some help, we would love to hear from you. Please send us an email here.

You can support us in other ways by

… recommending us to pregnant and breastfeeding families
… share our Facebook page with other interested families
… telling your health-care practitioner about us

Thank you for your support!

 

 

Why membership?

La Leche League Danmark is a non-profit organisation which is supported solely by private memberships and donations.

Would you like to support our work by joining LLL DK as a member?

As a member you have access to our library, which loans out books on breastfeeding and parenting to members. You will also be able to loan slings to try if using a babycarrier is something for you and your baby. 

We thank you for your support!

Your membership helps pay for book purchases for the lending library, printed materials and our website.

A smaller portion of the money goes directly to organizational costs of Future Areas in Europe, the LLL branch to which LLL DK belongs, and is used to cover the training of new Leaders.

Memberships enable LLL International to continue its mission of providing information and encouragement for breastfeeding women around the world.

Without contributions from our members, LLL would be unable to provide this vital mother-to-mother support.

We thank you for your interest of becomming a member of La Leche League Denmark.

If you wish to become a member, please fill out this membership form and transfer DKR 150,- to your chairman in La Leche League Denmark; Cecilie via mobilepay: 21910477.

Membership costs 150 dk a year.

The message when transfering must be: ”LLL – Medlemskab”.

If you wish to donate more than the membership price, please add the amout and write: “LLL – Medlemskab og donation” when transfering. 

Become a member

9 + 5 =